O společnosti FAAC

Společnost FAAC (Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli) byla založena v roce 1965 v italském městě Zola Predosa, v provincii Bologna. Jen pár let po svém vzniku se značka FAAC stala symbolem pro pohony bran, pro kvalitu a spolehlivost svých výrobků.
 
Dnes, po padesáti letech podnikání a díky stabilnímu růstu ve všech oblastech automatizace a řízení přístupu, se FAAC proměnila ve velkou nadnárodní průmyslovou skupinu s více než 1400 zaměstnanci v pěti kontinentech, 16 výrobními závody, 30 obchodními společnostmi a prodejní sítí oficiálních distributorů ve více než 80 zemích světa.
 
FAAC Group vytváří automatizace, která zjednodušuje životy obyvatel měst a obcí, kteří tam žijí. Chcete-li se dozvědět více o aktivitách FAAC skupiny, navštivte stránky www.faacgroup.com.

Dopravní sloupy pro kontrolu dopravy v soukromých areálech

FAAC J200 HA

FAAC J200 F

Pevný sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech nevyžaduje žádnou zvláštní zemní úpravu nebo elektrické zapojení. Slouží jako vhodné doplnění instalací s automatickými nebo poloautomatickými dopravními sloupy. Není vyžadován přívod napájení ani žádné jiné další zapojení. Jednoduchá instalace s minimálními výkopovými pracemi. Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními vyjížděcími sloupy. Jednoduchý transport, uskladnění a umístění díky nízké hmotnosti produktu.

Katalogový list FAAC J200 F Manuál FAAC J200 F

FAAC J200 HA

Automatický zajížděcí sloup pro kontrolu dopravy v soukromých areálech je především určený pro kontrolu dopravy v soukromých areálech, kde garantuje chytrou kontrolu dopravy a estetické začlenění systému. Sloup může ovládat oprávněná osoba dálkově nebo je možné ho začlenit do automatického systému. Rychlý a tichý chod. Zeštíhlený produkt, který může být doplněn požadovaným instalačním příslušenstvím. Jednoduchý transport, uskladnění a instalace díky nízké hmotnosti. Jednoduchá údržba (může provádět pouze jedna osoba).

Katalogový list FAAC J200 HA Manuál FAAC J200 HA

FAAC J200 SA

Poloautomatický zajížděcí sloup pro vymezení pěších zón, parkovacích ploch a pasáží s malým provozem vozidel. Využití těchto sloupů je všude tam, kde se předpokládá nízký počet průjezdů vozidel nebo v kombinaci s automatickými a fixními sloupy. Použití tohoto produktu pro regulaci provozu je vhodné v místech, kde není možné přivést elektrickou energii. Vyjetí sloupu se provádí automaticky uvolněním vzduchového válce pomocí dodaného klíče a zajetí se provádí zatlačením nohou na hlavu sloupu. Sloup FAAC J200 SA byl navržen tak, aby byly minimální nároky na výkopové práce, instalaci a cenu následné provozní údržby. Sloup se skládá z válce vysokého 600 mm a o průměru 200 mm vyrobeného z Fe 360 (síla 6 mm) s kataforézně lakovanou polyesterovou práškovou barvou nebo z nerezové leštěné oceli AISI 316 (síla 6 mm). Podpůrná struktura se nachází v základu společně s válcem. Aby se předešlo vzniku koroze, jsou všechny vnitřní upevňovací rámečky a šrouby dodávány v nerezu. Viditelnost sloupu ve vyjetém stavu je zajištěna 25mm širokou reflexní páskou okolo celého válce a nebo je možné použít LED osvětlení (nutný přívod elektrické energie). Poloautomatický sloup pracuje pomocí vzduchového pístu. Pro signalizaci pohybu válce a pro vyjetou pozici lze použít sadu LED osvětlení. Pro zvýšení rozsahu provozních teplot je možné použít vyhřívání jámy.

Manuál FAAC J200 SA

Dopravní sloupy pro komerční, průmyslové a městské zóny

FAAC J275 SA

FAAC J275 F

Pevný dopravní sloup nevyžaduje žádnou zvláštní zemní úpravu nebo elektrické zapojení. Slouží jako vhodné doplnění instalací s automatickými nebo poloautomatickými dopravními sloupy. Není vyžadován přívod napájení ani žádné jiné další zapojení. Jednoduchá instalace s minimálními výkopovými pracemi. Garantuje estetickou sladěnost v instalaci s ostatními vyjížděcími sloupy

Katalogový list FAAC J275 F Manuál FAAC J275 F

FAAC J275 HA

Automatický zajížděcí dopravní sloup je doporučován do míst s vysokým denním dopravním zatížením. Lze ho ovládat příkazy od oprávněné osoby nebo příkazy od automatického systému. Garantuje vysokou frekvenci používání.
Rychlý a tichý pohyb. Plně volitelná konfigurace produktu. Je dodáván již vybavený základním příslušenstvím. Sloup je vyroben z kvalitních materiálů. Jednoduchá údržba (může provádět pouze jedna osoba). Lze jednoduše provést záměnu za první generaci sloupů.

Katalogový list FAAC J275 HA Manuál FAAC J275 HA

FAAC J275 SA

Poloautomatický zajižděcí dopravní sloup o výšce 600 mm. Tento sloup je schopen řešit dopravu a/nebo kontrolu vjezdu na parkoviště v místech, kde není možné přivést elektrickou energii (ve starých částech měst). Díky použitému plynovému pohonu, vyjetí probíhá automaticky za použití uvolňovacího klíče. Zpětné zasunutí se provádí zatlačením nohou na hlavu sloupu. Nevyžaduje přívodní napájení a kabeláž. Jednoduché a bezpečné ovládání pomocí uvolňovacího klíče. Plně volitelná konfigurace produktu. Je dodáván již vybavený základním příslušenstvím. Drží zamčený ve vyjeté poloze. Velmi jednoduchá údržba.

Katalogový list FAAC J275 SA Leták FAAC J275

Dopravní sloupy certifikované pro zabezpečení perimetru

FAAC J355 HAM 30-P1

FAAC J355 HA M30-P1

Automatický zajížděcí bezpečnostní sloup certifikovaný pro použití v obvodovém zabezpečení. Byl záměrně vytvořen pro ochranu citlivých areálů jako jsou letiště, ambasády, konzuláty, banky přístavy, atp. FAAC J355 M30-P1 HA byl testován podle Amerických norem ASTM F 2656-07 (standardní testovací metoda pro náraz vozidla do obvodových závor) a dosáhl této certifikace pro nejvyšší průrazovou rychlost. Třída M30-P1 značí, že sloup FAAC J355 je schopen zastavit nákladní vozidlo o hmotnosti 6800 kg jedoucí rychlostí 50 km/h na 1 metru (P1). Sloup je také dostupný v rychlé verzi EFO (Emergency Fast Operation), která garantuje velmi rychlé vyjetí sloupu za 1,5 s, pro zvýšení bezpečnostního stupně. Testovaný podle Amerických norem ASTM F 2656-07 M30. Plně volitelná konfigurace produktu. Je dodáván již vybavený základním příslušenstvím. Garantuje vysokou četnost používání. Drží zablokovaný ve vyjeté pozici také při výpadku napájení. Byla věnována maximální pozornost výběru materiálů, ze kterých se sloup skládá. Sloup je také dostupný v rychlé verzi EFO (Emergency Fast Operation), která garantuje velmi rychlé vyjetí sloupu.

Katalogový list FAAC J355 Manuál FAAC J355 HA

Fotogalerie instalace 1. protiteroristického výsuvného sloupu v ČR (Senát ČR)

1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR
1. protiteroristický výsuvný sloup FAAC / Senát ČR

Výsuvné sloupy FAAC na Hodžově náměstí v Bratislavě před prezidentským palácem

Fotogalerie instalace dopravních sloupů v Bratislavě

Instalace sloupů v Bratislavě
Instalace sloupů v Bratislavě
Instalace sloupů v Bratislavě
Instalace sloupů v Bratislavě
Instalace sloupů v Bratislavě
Instalace sloupů v Bratislavě na boční bráně Prezidentského paláce
Instalace sloupů v Bratislavě na boční bráně Prezidentského paláce
Instalace sloupů v Bratislavě na boční bráně Prezidentského paláce
Instalace sloupů v Bratislavě na boční bráně Prezidentského paláce
Instalace sloupů v Bratislavě na boční bráně Prezidentského paláce
Instalace sloupů v Bratislavě na boční bráně Prezidentského paláce
Instalace sloupů v Bratislavě na boční bráně Prezidentského paláce

Reference

shadow
shadow
shadow
Výsuvné sloupy FAAC
shadow

ADAVSYS s.r.o.
Jamská 355/16, 198 00 Praha 9
telefon: +420 602 225 511, e-mail: info@adavsys.cz, www.adavsys.cz